Számítógép hálózat építése

Vezetékes és vezetéknélküli, wifi hálózatok építése, bővítése

Visszalépés

Általános Szerződési Feltételek

Díjazás és munkavégzés

- A Vállalkozót a megbízásban feltüntetett eszközdíj és munkadíj illeti meg.
- A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előzetesen feltüntetett összeg a munka végzése során felmerült, a Vállalkozótól független körülmények miatt megváltozhat. A változásról a Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A változás mértéke arányában a Vállalkozó jogosult az árajánlatban szereplő díjtételeket alkalmazni, vagy új ajánlatot adni.
- A munkavégzés ideje, a munkanap, hétköznap 9-18 között van, az ettől eltérő időben történő munkavégzés díja egyedi megállapodás kérdése, jellemzően 50%-al növelt (éjszakai és hétvégi idő).
- Amennyiben a helyszínen megjelenés után derül ki, hogy munkavégzést a fenti idő előtt kell befejezni, vagy később lehet csak elkezdeni, a kieső időre, az állásidőre, vagy a hosszabbított munkaidőre 3000Ft/fő/óra számolandó fel, amennyiben ez megnöveli a teljes munka befejezésének idejét.
- Amennyiben a munkavégzés helye nem megfelelően előkészített, emiatt rakodásra, bútorok áthelyezésére, letakarásra kerül sor, 3000Ft/fő/óra díj kerül felszámolásra.
- Ha a munkavégzés helyszíne, illetve annak járművel történő megközelítése külön költséggel jár, és azok költségét a Vállalkozási díj nem tartalmazza, azok külön felszámolásra kerülnek.
- A megbízási díjat az általános forgalmi adóról szóló az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII tv.) 82.§. (1) bekezdése alapján 27 százalék ÁFA terheli.
- A megbízási díj a Vállalkozó által kiállított számla alapján készpénzben, vagy egyedi elbírálás alapján 8 napon belüli utólagos átutalással esedékes.
- A számla kiegyenlítéséig az eszközök és a beépített anyagok tulajdonjoga a Vállalkozónál marad. Ha a fizetési határidő lejárt, a számla teljes ellenértéke pedig nem lett kiegyenlítve, a Vállalkozó jogosult a beépített eszközök működését korlátozni, azokat leszerelni.

A megbízás megszűnése

- A megbízást a Megrendelő bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Vállalkozó által a felmondás időpontjáig elvégzett munka díját, valamint a felhasznált, illetve a munkára beszerzett anyagok és eszközök költségét a Vállalkozó részére megfizetni.
- A Vállalkozó a megbízást az 1998. évi XI törvény 24. §-ában meghatározott okból, az abban meghatározott módon és feltételekkel mondhatja fel.
- Vitás esetben a Ptk. XXXV. fejezetének 1. pontja az irányadó.

Összeférhetetlenség

- A Vállalkozó vállalja, hogy a megbízási szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Ennek értelmében részére a Megrendelő által átadott és birtokába került dokumentumokat kérésre visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti.

NETLABOR Informatika

1033 Budapest, Szérűskert u. 29.
Nyitva hétköznap 10.00 - 18.00

Telefon: (1) 367 4288, (70) 517 4795

Kapcsolat